YAŞASIN AZƏRBAYCAN

برنامه هاي نژادپرستانه براي سرزمين آذربايجان

سه شنبه 8 شهریور 1390

21 آذر روزي مهم در تاريخ ملت آذربايجان

مردم فرانسه همه ساله 14 ژولاي را كه مصادف با تخريب زندان باستيل در سال 1789 و آزاد سازي زندانيان سياسي است، با مراسم باشكوهي جشن مي گيرند.

مردم مكزيك نيز 16 سپتامبر را گرامي مي دارند. زيرا در چنين روزي به رهبري هيدالگو ناقوس همه كليساها به علامت شروع قيام عليه حكومت ديكتاتوري به صدا در آمده و مردم با شكست دادن ديكتاتوري به آزادي مي رسند.

هولودروم كلمه اي اوكرايني به معناي «گرسنگي» است. مردم اكراين همه ساله سالگردي ملي به مناسبت نسلكشي هم ميهنانشان بر گذار ميكنند و رژيم مركزي مسكو را از بابت گرسنه نگه داشتن اكراينيها براي از بين بردنشان پروتست ميكنند.

يهوديان نيز همه ساله با فرا رسيدن 27 ژانويه مراسمي را در نقاط مختلف جهان برگذار كرده و كشتار مردم خود را توسط هيتلر يادآور مي شوند.

مالزيائيها پانزدهمين روز از هشتمين ماه (اواسط پاييز) را جشن ميگيرند. زيرا اين روز انقلاب موفقيت آميزي را كه بر ضد فرمانرواي اشغالگران در قرن چهاردهم در چين انجام گرفت اعلام  مي‌كند. بنابر يك افسانه، رمز پيروزي و نقشه مبارزه عليه اشغالگران در شيريني ماه پنهان بود و شيريني ماه به طور وسيعي بين ديگران توزيع شد. فانوس هم به عنوان علائمي در شب بر روي تپه‌ها و بلنديها استفاده مي شد. امروزه اين جشن همراه با تهيه كيك ماه و فانوس برپا مي‌شود و در مكان معيني مسابقه اي بين فانوسها برگزار مي‌گردد.

صرفنظر از اينكه نتيجه اين حركتهاي ملي به پيروزي رسيده است يا به شهادت در راه آرمانهاي ملي منجر شده، بزرگداشت آن باعث اتحاد و قدرتمند شدن اين ملتها مي شود.

يكي از پرشورترين مناسبتهاي ملي مردم آذربايجان جنوبي نيز حوادث 21 آذر است. 64 سال پيش در چنين روزي ملت آذربايجان جنوبي يكپارچه بر عليه ديكتاتوري نژادپرستانه آريا مهري قيام كرده و به رهبري سيد جعفر پيشه وري يك حكومت ملي با مركزيت تبريز تشكيل دادند. در مدت يك سال (21 آذر 1324 تا 21 آذر 1325) حكومت ملي آذربايجان، چنان پيشرفتي حاصل گرديد كه به اعتراف شخصيت هاي بي طرف دنيا، آذربايجان به اندازه 20 سال حكومت پان فارسيستي رضاشاه توسعه يافت.

خطوط تلگراف گسترش يافت، اصلاحات ارضي بعمل آمد، دانشگاه تبريز تاسيس شد، جاده ها آسفالت شدند، راديو آذربايجان تاسيس شد و ارتش ملي آذربايجان با فرماندهي غلام يحيي دانشيان شكل گرفت و ...

حكومت مركزي ايران اين تحولات و پيشرفت ملت تورك آذربايجان جنوبي را بر نتافت و يك شبكه جاسوسي در آذربايجان بوجود آورد و به تخريب حكومت ملي آذربايجان از درون پرداخت. و از طرف ديگر، ديپلماتهاي حكومت مركزي و در راًس آنها قوام سلطنه با واگذاري امتياز نفت شمال به شوروي، نظر مثبت آنها را نيز براي يك حمله نظامي گسترده محيا كردند. طوريكه رهبران شوروي كه به ظاهر با حكومت آذربايجان دوستي نشان مي دادند، رهبران حزب دموكرات آذربايجان را تحت فشار گذاشتند كه مقاومت نكنند.

در فرصت مناسبي كه انتخابات مجلس فراهم آورده بود با نقشه نظامي يك ژنرال آمريكايي به نام «شوارتسكوپف» به آذربايجان حمله شد و به اين ترتيب فاجعه قتل عام ملت تورك آذربايجان جنوبي به وقوع پيوست.

ارتش آريا مهري با پشتيباني نيروهاي خارجي به آذربايجان وارد شده و به كمك اربابهاي محلي و ارازل كه امتيازهاي بي مورد اجتماعي شان توسط حكومت ملي لغو شده بود، چنان جناياتي در آذربايجان آفريدند كه روي امثال هيتلر را سفيد كردند. 20 هزار نفر از بهترين و باسوادترين افراد سياسي آذربايجان را اعدام كردند. در زنجان، وطن پرستان ايران!!! براي تجاوز به يك دختر دموكرات آذربايجان، در يك صف نوبت گرفتند. يك روحاني را كه برخلاف روحانيون ديگر از حكومت ملي آذربايجان طرفداري كرده بود از بالاي ساختمان پرت كردند. در خيابان زنگنه ( باكري ) اورميه چنان قتل عامي شد كه همه ديوارهاي خيابان رنگ خون گرفت و براي تنبيه عموم مردم، ارزاق را به مردم عادي نيز دريغ كردند كه در نتيجه آن هزاران نفر آذربايجاني از گرسنگي جان دادند. حدود 100 هزار نفر هم براي دوري از اين وضعيت به كشورهاي خارجي و يا ساير نقاط ايران فرار كردند. كتاب هاي توركي را از همه منازل جمع كرده و در 26 آذر ماه در خيابانها به آتش كشيدند.

اما با همۀ اين جنايات نتوانستند ياد سرود صبحگاهي آذربايجان را از ذهن فرزندان آذربايجان كه در اين سال به زبان مادري خود تحصيل ميكردند را بزدايند؛

          اي بيزي يوخدان يارادان تانريميز   *       سن بيزه لطفونله عنايت ائيله

          بيزلري دوزگون يولا، دوز ايشلره       *       قدرت ذاتينله هدايت ائيله

          وئر بيزه توفيق كه تحصيل ائده ك      *      علم و ادبله بيزه زينت ائله

        خدمت ائده ك بيز آنا ميز يوردونا      *      سن ده اونو حفظ و حيمايت ائله

        پاك فكير ، آيدين اوره ك ساغ بدن    *      بيزلره شانينله كرامت ائله

 

امروز بر ما فرزندان آذربايجان واجب است كه حداقل براي پايمال نشدن خون هزاران آذربايجاني كه 64 سال پيش براي سعادت وطن و ملت تورك آذربايجان، جان خود را هديه دادند اين روز را با اقداماتي هرچند كوچك هم باشد گرامي بداريم.بؤلوم : azerbaycan
یازار : QARTAL